ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อุปกรณ์เพาะเห็ด
dot
bulletตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด
bulletเครื่องผสมขี้เลื่อย
bulletเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด
bulletเครื่องตีก้อนขี้เลื่อยเก่า
dot
หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
dot
bulletขนาด 60 ขวดแบน
bulletขนาด 120 แบน (50 แบล็ค)
bulletขนาด 150 แบน (70 แบล็ค)
bulletขนาด 300 แบน (160 แบล็ค)
bulletขนาด 850 แบน (400 แบล็ค)
dot
เชื้อเห็ดชนิดต่างๆ
dot
bulletเชื้อเห็ดภูฏาน
bulletเชื้อเห็ดฮังการี
bulletเชื้อเห็ดยานางิ
bulletเชื้อเห็ดขอนดำ
bulletเชื้อเห็ดหูหนู
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletเห็ดศรีทอง
dot
ข่าวสารต่างๆจากทางเวบ

dot
วิธีใช้งาน

วิธีการใช้งานหม้อความดันขนาดต่างๆ

 

เอกสารแนะนำการใช้หม้อนึ่งความดัน (หม้อ Autoclave)

                การนึ่งโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ำ เป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนชื้น (Sterilization) ซึ่งเป็นวิธีการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่ไม่ทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารมากเหมือนวิธีอื่น แต่การฆ่าเชื้อวิธีนี้จะต้องปฏิบัติด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้อีกด้วย

                วิธีการที่ต้องปฏิบัติ

                1.   เติมน้ำลงในหม้อนึ่งความดันตามปริมาณที่กำหนด

                2.   นำอาหารเข้านึ่งตามจำนวนที่ต้องการ

                3.   ปิดฝาให้สนิทเสมอ โดยการปิดนั้นจะต้องขันน๊อตเป็นคู่ๆ ตรงกันข้าม เช่นเดียวกับวิธีการขันน๊อตล้อรถยนต์ เพื่อให้ฝาหม้อปิดสนิทเสมอกัน

                4.   ตรวจสอบความแน่นของน๊อตแต่ละตัวอีกครั้ง โดยขันให้แน่นเท่าๆ กันทุกตัว เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักแรงดันเท่าๆ กัน

                5.   เปิดวาล์วระบายอากาศให้อยู่ในตำแหน่งพร้อมทำงานเพื่อระบายอากาศและไอน้ำในระยะแรก (ต้องเปิดวาล์วก่อนจุดเชื้อเพลิงทุกครั้ง)

                6.   จุดไฟนึ่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไล่อากาศออกจนหมด โดยสังเกตได้จากไอน้ำพุ่งออกมาอย่างสม่ำเสมอ ไอน้ำที่ยังมีอากาศอยู่ไอน้ำที่ออกมาจะขาดๆ หายๆ และมีสีขาวขุ่น หากไล่อากาศออกหมดแล้วไอน้ำจะเป็นฝอยละเอียดและไอออกอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

                7.   ปิดวาล์วเมื่อสังเกตเห็นว่าไอน้ำออกมาสม่ำเสมอ ประมาณ 15-20 วินาที แล้วเปิดออกเพื่อให้อากาศออกหมด ทำเช่นนี้ประมาณ 4-5 ครั้ง (warming) เพื่อไล่อากาศออก

                8.   ปิดวาล์วให้สนิทเพื่อให้ความดันขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อถึงประมาณ 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว จึงหรี่ไฟให้ความดันอยู่ระหว่าง 15-20 ปอนด์/ตารางนิ้ว จับเวลา 45-60 นาที ก็จะสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมความดันจะต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว หากต่ำกว่า 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว ในช่วงจับเวลาจะต้องเริ่มต้นจับเวลาใหม่

                9.   วิธีการควบคุมความดันสำหรับหม้อนึ่งความดันอาจจะเปิดวาล์วระบายไอออกเล็กน้อย               

              10.  เมื่อนึ่งครบกำหนดตามเวลาแล้วก็ปิดไฟ รอให้ความดันต่ำลงจนถึง 0 ปอนด์/ตารางนิ้ว จึงจะนำอาหารที่นึ่งไว้ออกได้

              11.  ก่อนใช้หม้อนึ่งความดันทุกครั้งต้องตรวจสภาพของหม้อนึ่งให้อยู่ในสภาพปลอดภัยไม่ชำรุด

 เพื่อความมั่นใจในการฆ่าเชื้อ โปรดดูตารางหน้าต่อไปประกอบการฆ่าเชื้อด้วยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย

 

ตารางที่ 1

ความสัมพันธ์ของความดันและ

 

ตารางที่ 2

จุดเดือดของน้ำที่ความสูง

 

อุณหภูมิที่ปราศจากอากาศ

 

 

แตกต่างกันจากระดับน้ำทะเล

 

 

 

 

 

 

 

ความดัน

องศา

องศา

 

ความสูง

องศา

องศา

(ปอนด์)

ฟาเรนไฮต์

เซลเซียส

 

(ฟุต)

ฟาเรนไฮต์

เซลเซียส

3

220

104.5

 

1025

210

99

5

228

109

 

2063

208

98

10

240

115.5

 

3115

206

97

15

250

121

 

4169

204

96

20

259

126

 

5225

202

94.4

25

261

130.5

 

6304

200

93

 

 

 

 

7381

197

92

 

 

 

 

8481

196

91

 

 

 

 

9031

195

90.5

 

หมายเหตุ    กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด อย่าประมาท ท่านจะปลอดภัย

  

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

เห็ดศรีทอง 2/1 ม.6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร 034-973229, 01-8499293Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศรีทอง 2/1 หมู่ 6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-973229 , 034-215321(fax) , 081-8499293