ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อุปกรณ์เพาะเห็ด
dot
bulletตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด
bulletเครื่องผสมขี้เลื่อย
bulletเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด
bulletเครื่องตีก้อนขี้เลื่อยเก่า
dot
หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
dot
bulletขนาด 60 ขวดแบน
bulletขนาด 120 แบน (50 แบล็ค)
bulletขนาด 150 แบน (70 แบล็ค)
bulletขนาด 300 แบน (160 แบล็ค)
bulletขนาด 850 แบน (400 แบล็ค)
dot
เชื้อเห็ดชนิดต่างๆ
dot
bulletเชื้อเห็ดภูฏาน
bulletเชื้อเห็ดฮังการี
bulletเชื้อเห็ดยานางิ
bulletเชื้อเห็ดขอนดำ
bulletเชื้อเห็ดหูหนู
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletเห็ดศรีทอง
dot
ข่าวสารต่างๆจากทางเวบ

dot
หม้อนึ่งความดัน (Auto Clave) article

 

หม้อนึ่งความดัน Autoclave ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนชื้น(Sterilization)  ซึ่งเป็นวิธีการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดวิธ๊หนึ่งซึ่งไม่ทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารมากเหมือนวิธีอื่น เหมาะสำหรับนึ่งเชื้อเห็ด นึ่งอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
หม้อนึ่งความดัน ( Auto clave)

หม้อนึ่งความดันขนาด 850 ขวดแบน 400 ขวดแบล็ค (แบบนอน) article
หม้อนึ่งความดันขนาด 60 ขวดแบน article
หม้อนึ่งความดันขนาด 120 ขวดแบน 50ขวดแบล็ค article
หม้อนึ่งความดันขนาด 150 ขวดแบน 70 ขวดแบล็ค article
หม้อนึ่งความดันขนาด 300 ขวดแบน 160 ขวดแบล็ค articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศรีทอง 2/1 หมู่ 6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-973229 , 034-215321(fax) , 081-8499293