ReadyPlanet.com
หม้อนึ่งความดัน (Auto Clave) article

 

หม้อนึ่งความดัน Autoclave ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนชื้น(Sterilization)  ซึ่งเป็นวิธีการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดวิธ๊หนึ่งซึ่งไม่ทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารมากเหมือนวิธีอื่น เหมาะสำหรับนึ่งเชื้อเห็ด นึ่งอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
หม้อนึ่งความดัน ( Auto clave)

หม้อนึ่งความดันขนาด 850 ขวดแบน 400 ขวดแบล็ค (แบบนอน) article
หม้อนึ่งความดันขนาด 60 ขวดแบน article
หม้อนึ่งความดันขนาด 120 ขวดแบน 50ขวดแบล็ค article
หม้อนึ่งความดันขนาด 150 ขวดแบน 70 ขวดแบล็ค article
หม้อนึ่งความดันขนาด 300 ขวดแบน 160 ขวดแบล็ค articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศรีทอง 2/1 หมู่ 6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-973229 , 034-215321(fax) , 081-8499293