ReadyPlanet.com
เครื่องผสมขี้เลื่อย article

 

สามารถผสมได้ทั้งปุ๋ยหมักชีวภาพ  อาหารสัตว์  หัวปุ๋ย  ขี้เลื่อย  หรือผสมดินปลูกต้นไม้   บังคับการทำงานด้วยมอเตอร์ HITACHI 3 HP ใช้ไฟฟ้า 220 V. สามารถผสมได้ครั้งละ 250 ก.ก.  ใช้เวลาผสมครั้งละประมาณ 5 นาที   1 ชม.สามารถผสมได้ 2,250 กก.   1 วัน(8 ชม.) สามารถผสมได้ถึง 18,000 กก.   เคลื่อนย้ายสะดวกเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ด้วยล้อที่รองรับน้ำหนักได้มากผสมได้  ทั้งวัสดุที่แห้ง และเปียก โดยเครื่องไม่มีปัญหาโครงสร้างของเครื่องทำด้วยเหล็กหนาอย่างดี ทนทานในการใช้งาน        

 
อุปกรณ์การเพาะเห็ด

ตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ด
เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด
เครื่องตีก้อนขี้เลื่อยเก่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศรีทอง 2/1 หมู่ 6 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-973229 , 034-215321(fax) , 081-8499293